Menu
0
Gratis Stalen
Uitgebreid Gamma
Uniek Assortiment
Goedkope verzending
ZOMERVAKANTIE GEEN VERZENDINGEN VAN 13 TOT 26 JULI

Cookie Policy

DEFINITIES

In deze Cookie Policy worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Kurk & Kurk BV: de besloten vennootschap Kurk & Kurk, met zetel te Paddenhoek 2, 9000 Gent, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, onder het nummer [0764.480.556];

Kurk & Kurk BV wordt hierna ook aangeduid als “wij” of “ons” of “onze”;

Contactgegevens:

Adres: Paddenhoek 2, 9000 Gent (België)

Whatsapp: +3197005033998

E-mail:[email protected]

 • Website: onze website, met inbegrip van onze webshop, www.kurkkurk.nl;

 • Cookie Policy: Onderhavige policy met betrekking tot ons gebruik van Cookies;

 • Cookies: zal de betekenis hebben zoals beschreven in artikel 2 van deze Cookie Policy;

 • Cookiewetgeving: de relevante bepalingen van de Richtlijn 2002/58/EG  betreffende privacy en elektronische communicatie en van de Verordening (EU) 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

 • Persoonsgegevens: Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (zoals uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, IP-adres, …);

 • Gebruiker: Iedereen die de Website bezoekt;
  Een Gebruiker wordt hierna ook aangeduid als “u” of “uw”.

ALGEMEEN – WAT ZIJN COOKIES?

Onze Website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, hierna samen aangeduid als “Cookies”.

Deze Cookie Policy heeft tot doel u als Gebruiker te informeren over hoe cookies op onze Website worden gebruikt en wanneer ze op uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen, om uw bezoek aan onze Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften te kunnen inspelen en uw bezoek aan uw voorkeuren aan te passen. 

Cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer u de Website gebruikt.  

Cookies zijn kleine, eenvoudige gegevens- of tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze Website bezoekt om site-specifieke informatie beschikbaar te maken. Er zijn daarnaast ook cookie soortgelijke technologieën waarmee dezelfde resultaten worden behaald. Dit zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen en vervolgens kan versturen. Cookies en soortgelijke technologieën helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en om de algemene online-ervaring gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Cookies en soortgelijke technologieën kunnen geen toepassingen uitvoeren of virussen overbrengen op uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.). Voor zover de Cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze Website, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van deze Cookies.

Deze Cookie Policy maakt integraal deel uit van onze algemene voorwaarden

COOKIE VERANTWOORDELIJKE

Kurk & Kurk BV is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals beschreven in deze Cookie Policy. Deze Cookie Policy is van toepassing op onze Website.
U kunt contact met ons opnemen:

 1. per post: Paddenhoek 2, 9000 Gent (België)
 2. telefonisch:+3197005033998
 3. per e-mail:[email protected]


GEBRUIK VAN COOKIES
  

 • Privacy

Voor meer informatie met betrekking tot het verzamelen en verwerken door ons van uw Persoonsgegevens (welke Persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, en hoe wij ermee omgaan), de maatregelen die wij hebben genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen, en uw rechten en onze verplichtingen in dit verband, verwijzen wij u naar onze Privacy Policy. 

Sommige van de Cookies, zoals hieronder beschreven, kunnen gegevens bevatten die u direct of indirect kunnen identificeren; de soorten Cookies die op onze Website worden gebruikt, worden hieronder uiteengezet.  

 • Soorten Cookies

  • Algemeen

   • Wie plaatst Cookies?

Cookies kunnen rechtstreeks door ons zelf worden geplaatst en beheerd ("Eerstepartijcookies") of door derden worden geplaatst en beheerd ("Derdepartijcookies"). Derdepartijcookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan of gebruik van onze Website naar derden worden verzonden. 

   • Hoelang blijven Cookies bestaan?

Cookies worden soms tijdelijk opgeslagen ("Tijdelijke Cookies"), deze worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit, en soms permanent ("Permanente Cookies"), deze blijven bestaan, ook als u uw browser afsluit, totdat ze verlopen of totdat u ze verwijdert. 

   • Welke soorten Cookies worden gebruikt?

De Website maakt gebruik van de volgende soorten Cookies, en hun omvang en functie worden hieronder beschreven: Noodzakelijke Functionele Cookies, Analytische Cookies, Tracking Cookies, Derdepartijcookies, Tijdelijke Cookies en Permanente Cookies.

Alle Cookies die gebruikt worden op onze Website worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Cookiewetgeving.

1. Noodzakelijke Functionele Cookies

Noodzakelijke Functionele Cookies zijn essentieel om onze Website goed te laten werken. Deze hebben ondersteunende functies en laten u bijvoorbeeld toe om uw privacy voorkeuren in te stellen, in te loggen, bestellingen te doen, de inhoud van uw winkelmandje bij te houden, betalingstransactie en formulieren in te vullen.

Deze Noodzakelijke Functionele Cookies worden gebruikt om onze Website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

2. Analytische Cookies

Analytische Cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop u de Website gebruikt en stellen ons in staat om meer te weten te komen over hoe u als Gebruiker omgaat met de inhoud van onze Website en hoe u daarop reageert. Op deze manier kunnen wij onze Website nog beter vormgeven. De informatie registreert geen specifieke gegevens van u als individuele Gebruiker, maar wordt gebruikt om webstatistieken op totaalniveau op te stellen en te analyseren.

Via onze Website worden Cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe u als Gebruiker de Website gebruikt. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Deze Analytische Cookies worden gebruikt om onze Website en uw ervaring te verbeteren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

3. Tracking Cookies

Tracking Cookies registreren analytische (anonieme) informatie over uw surfgedrag op onze Website en worden door ons gebruikt om uw gebruikersprofiel samen te stellen. Tracking Cookies betreffen voornamelijk het gebruik van advertentiecookies, die zowel door ons als door derden kunnen worden geplaatst om u advertenties te tonen die bij uw persoonlijke interesses passen, en zogenaamde "social plug-ins", die door derden op onze Website worden geplaatst. 

Social plug-ins zijn webcomponenten die zijn ontworpen om inhoud van een externe bron te delen met een sociaal netwerk en die een zekere personalisering van de externe website mogelijk maken. Deze plug-ins maken het onder meer mogelijk om de inhoud van onze Website te delen via sociale media (Facebook, Linkedin, Instagram en Youtube).

Wij en onze advertentiepartners gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde advertenties, die u door middel van onze diensten en op de websites en apps van andere aanbieders worden aangeboden. Daarvoor maken wij en onze advertentiepartners gebruik van de gangbare internettechnologieën. Zo kunnen wij doelgerichter adverteren, om u bij voorkeur alleen die advertenties en aanbiedingen te tonen, die voor u daadwerkelijk relevant zijn. Het biedt ons de mogelijkheid, de behoeften van onze gebruikers conform de personalisering en het ontdekken van nieuwe producten exact af te stemmen en u door een persoonlijke shopping-beleving nog lang voor onze diensten te interesseren.

Wij maken alleen gebruik van Tracking Cookies als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij doen dit via de cookiesinstellingen die op uw scherm verschijnen wanneer u de Website gebruikt. U kunt uw toestemming via dezelfde instellingen ook altijd intrekken. Geeft u geen toestemming of trekt u uw toestemming in, dan worden er nog steeds advertenties getoond, maar zijn dit willekeurige advertenties. 

4. Derdepartijcookies

Derdepartijcookies worden door derden geplaatst en beheerd. Voor de Derdeparijtcookies, alsmede de eventuele gegevens die zij daarmee verzamelen, verwijzen wij u naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven. Wij spelen immers geen rol bij de verzameling en verwerking van gegevens op basis van deze Derdepartijcookies, noch slaan wij deze informatie op of verwerken wij deze. 

5. Tijdelijke Cookies  

Elk van bovenstaande soorten Cookies kunnen Tijdelijke Cookies zijn. Tijdelijke Cookies zijn tijdelijk en blijven slecht op uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) staan vanaf het moment dat u de Website bezoekt tot u uw browser afsluit. Tijdelijke Cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. 

6. Permanente cookies  

Elk van bovenstaande soorten Cookies kunnen Permanente Cookies zijn. Permanente Cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde tijd, die varieert afhankelijk van de Cookie, en worden geactiveerd telkens wanneer u de Website bezoekt. U kunt elke Cookie op elk moment verwijderen via de beveiligingsvoorkeuren in uw browser. 

Klik hier voor de gedetailleerde lijst van Cookies die op onze Website worden geplaatst, met daarbij telkens het type Cookie, de bewaartermijn en het doel ervan.  

 • Cookies uitschakelen

Als u voor het eerst onze Website bezoekt, krijgt u een pop-up die uw toestemming vraagt om voormelde Cookies in te stellen. U kunt uw toestemming weigeren voor het plaatsen van specifieke types Cookies, behoudens voor de hierboven vermelde Noodzakelijke Functioneel Cookies en de Analytische Cookies. Die laatste Cookies zijn immers nodig om de Website te laten functioneren of om algemene informatie te verzamelen over de wijze waarop u als Bezoeker onze Website gebruikt. 

U kunt ten allen tijde uw Cookie-voorkeuren bekijken en/of aanpassen, zowel via onze Website als door de instructies van uw browser te volgen om de aanvaarding van Cookies te blokkeren in zoverre deze Cookies niet strikt noodzakelijk zijn. 

  • Via de Website

U kan op elk moment het Cookie gebruik per type Cookie aanpassen op onze Website door in het menu ‘Cookie-instellingen’ de vinkjes te gebruiken. Als u aanpassingen hebt gedaan en op de knop ‘Opslaan’ hebt geklikt, worden de nieuwe instellingen opgeslagen. Bij uw volgend bezoek aan de Website gaan wij dan uit van die nieuwe Cookiesinstellingen.

Zoals hierboven vermeld kunt u evenwel niet uw toestemming voor alle types Cookies weigeren en dus evenmin aanpassen. 

  • Via de browser

U kunt de installatie van Cookies ook beheren of weigeren via uw browserinstellingen. Cookies die al geïnstalleerd zijn op uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.), kan u te allen tijde verwijderen.

Voor meer informatie over hoe u deze instellingen kan aanpassen, raadpleegt u best het de helpfunctie van uw internetbrowser. Via de hiernavolgende links gaat u direct naar de handleiding van de gangbare browsers: Internet ExplorerMozilla FirefoxChrome en Safari.

Het uitschakelen van Cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze Website en aanvullende diensten niet optimaal functioneren.  

 • Vragen en/of klachten rond Cookies

Indien u na het lezen van deze Cookie Policy vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot ons beleid inzake Cookies, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG): 

1. per post: Paddenhoek 2, 9000 Gent (België)
2. 
telefonisch:+3197005033998
3. per e-mail:[email protected]

In het Engels is dit de data protection officer (DPO). Die persoon waakt over de bescherming van je gegevens bij ons.

Wij wijzen u erop dat u, in geval van klachten met betrekking tot onze Cookie Policy, contact kan opnemen met of een klacht kan indienen bij ons. 

Bovendien hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 • Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht onze Cookie Policy te wijzigen door de bijgewerkte versie op onze Website te plaatsen. Wanneer er wijzigingen in deze verklaring worden gepubliceerd, zullen wij de datum van de “laatste update” boven aan deze verklaring aanpassen. Als de nieuwe Cookie Policy gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. Wij vragen uiteraard uw toestemming als dat nodig zou zijn.


Versie 1: 13/05/2021

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €100,00 en de verzending is gratis